Kosten

Niet gehuilde tranen vermoeien, niet geuitte kwaadheid verkrampt.

Kosten: jeugd

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de  jeugdzorg (tot 18 jaar). Wanneer de behandelaar een  contract met de gemeente heeft afgesloten, wordt de hulpverlening in principe vergoed. Vanaf 2015 tot 2020 heb ik een contract met de gemeente Hoorn en de omringende gemeentes (regio Westfriesland) gehad. Wanneer er voor uw kind of jongere een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist is, kan ik na de intake een beschikking bij de gemeente aanvragen. Wanneer de gemeente een beschikking heeft afgegeven zal de behandeling na afloop vergoed worden. Er zal geen inhoudelijke informatie aan de gemeente gegeven worden, zonder dat u dat weet en zonder dat u daarvoor toestemming gegeven heeft.

Door veranderde werkwijze en invulling van de jeugdzorg door de gemeente heb ik voor 2020 (nog) geen contract met de gemeente. Dat betekent niet dat ik geen vergoede zorg kan bieden. Ik ben momenteel nog aan het onderzoeken op welke manier dat het beste kan gebeuren in de vorm van een zogenoemd onderaannemerschap. U kunt dus nog gebruik maken van mijn hulpaanbod.

U kunt ook zelf contact opnemen met de gemeente ( via deze link) of de gemeente zelf kan via het wijkteam verwijzen naar met Andere Blik. 

Kosten: volwassenen

Vergoeding ziektekostenverzekering:

Orthopedagogische en psychologische behandeling valt sinds 2014 onder de zogenoemde generalistische basis ggz, kortweg: gb ggz (voorheen eerstelijns psychologische zorg). Deze zorg wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. U komt hiervoor in aanmerking als u door de huisarts verwezen bent èn wanneer er sprake is van een ‘psychische stoornis’ (een DSM V diagnose), zoals depressie, angstklachten, ADHD, posttraumatisch stress stoornis (PTSS), etc. De huisarts zal op de verwijsbrief deze (vermoedelijke) diagnose aangeven.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten zijn er 3 behandeltrajecten mogelijk: een kort traject (4-5 gesprekken), een middel traject (ca 8 gesprekken) en een intensief traject (ca 11 gesprekken).

Wanneer de behandeling in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering, zal de behandeling na afloop bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wanneer u op dat moment nog (een deel van) uw eigen risico hebben open staan dan zal deze declaratie hiermee worden verrekend door uw zorgverzekeraar. Er wordt dan gekeken naar de startdatum van de behandeling.  In 2019 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-.

In 2019 heeft met Andere Blik contracten met  de volgende ziektekostenverzekeringen: CZ, Ohra, Nationale Nederlanden; Zilverenkruis, Achmea, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, de Friesland; VRZ groep (ONVZ, ENO, Zorg&Zekerheid).  Wanneer u bij één van deze verzekeringen aangesloten bent, krijgt u de behandeling vergoed, behoudens het nog openstaande eigen risico.

Als u bij een andere ziektekostenverzekering bent aangesloten, krijgt u een percentage van de kosten vergoed (in de regel tussen de 60-75%). U kunt het beste van te voren contact opnemen met uw verzekering om te weten hoeveel u vergoed krijgt.

Geen vergoeding

De behandeling wordt door uzelf betaald wanneer er sprake is van een diagnose waarvoor geen vergoeding wordt gegeven door de ziektekostenverzekering. Dit is o.a. het geval wanneer er sprake is van aanpassingsstoornis, ongecompliceerde rouw, burn-out en werkgerelateerde klachten of relatieproblematiek. Ook kan het zijn dat u graag behandeling wil, zonder dat er sprake is van een diagnose of wanneer u liever niet wil dat huisarts en/of ziektekostenverzekering weet dat u behandeling heeft.

Wanneer de behandeling door uzelf betaald wordt bedragen de kosten € 85,- per behandeluur (50 minuten). Deze kosten worden maandelijks aan u gefactureerd.

Ik vind dat geld geen belemmering mag vormen voor het krijgen van hulp. Wanneer er sprake is van geringe financiële draagkracht spreken we samen af wat haalbaar is.

Verhindering

Wanneer een afspraak niet door kan gaan of u een afspraak wilt verzetten kunt u dit telefonisch (06-50951066), per sms of Whats App doorgeven. Wanneer dit mimimaal 24 uur van te voren gebeurt is dit kosteloos. Anders wordt een no-show tarief in rekening gebracht van €50,-