Wat Doe Ik

Je kunt niet bepalen hoe de wind waait, 
maar wel hoe de zeilen staan.

Wat doe ik?

Ik bied hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Deze hulpverlening valt onder de basis-ggz (voorheen orthopedagogische en eerstelijns psychologische hulpverlening)

De hulpverlening is gericht op diverse problemen, die je belemmeren in je ontwikkeling. De hulpverlening is erop gericht deze belemmering op te heffen, te verminderen of te leren hanteren.

Te denken valt aan:

Echtscheiding: Een scheiding is vaak een pijnlijk en moeilijk proces. Voor de beide partners, maar zeker ook voor de kinderen, ongeacht hun leeftijd. Naast praktische veranderingen hebben ze zich op een nieuwe manier te verhouden tot hun beide ouders (en eventuele nieuwe partner(s)). Begeleiding om hierin een weg te vinden kan nodig zijn, zowel voor ouders als kinderen – en soms ook grootouders. Niet alleen rond en vlak na de scheiding, maar ook na verloop van een langere tijd.

Rouwverwerking: het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. De herinneringen aan de goede momenten, aan wat diegene voor jou betekend heeft en de steun van anderen helpen om het verlies – op termijn – te kunnen dragen. Soms echter lukt dit niet en kan hulpverlening nodig zijn om het verdriet hanteerbaar te maken. Dit geldt voor alle leeftijden.